ADOLF FAN CLUB
"Čeprav se ni spoznal na telefonijo, ga je mafijski lobij poslal za generalnega direktorja Telekoma, da tam opravlja naročene naloge."

Pišite mi!

I. SPLOŠNI PODATKI
1. ROJSTNI IN OSTALI PODATKI
Adolf Zupan
Rojen: 1953
Stanuje: Seidlova 56, Novo Mesto
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Direktor Telekom Slovenija
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Uslužbenec Udbe in policije
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROčJE
Gospodarstvo
2. PODROčJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Komunikacije, dostava podatkov, s katerimi razpolaga Telekom, mafijskemu lobiju
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Izvajalec nalog
2. NADREJENI
Janez Zemljarič, Miran Goslar, Igor Umek
3. SODELAVCI NA PRIBLIŽNO ENAKI RAVNI
Vinko Može, Bruno Korelić, Jože Brodnik
4. PODREJENI
5. SORODSTVO
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Osebne koristi, kompromitacija
V. PERSPEKTIVE
1. MOŽNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŽIVLJENJU
Da
2. MOŽNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Da
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Relativno neznan, deluje v ozadju, premeten
2. SLABOSTI
Nečimern, pohlepen na denar

VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Čeprav se ni spoznal na telefonijo, ga je mafijski lobij poslal za generalnega direktorja Telekoma, da tam opravlja naročene naloge. V Telekomu je okoli sebe zbral krog zvestih in preverjenih ljudi, vendar strokovno šibkih, zato se pojavljajo številne in hude poslovne napake in nepravilnosti, posledica pa je velika poslovna škoda. Visoko kvalificiran strokovni kader je skoraj v celoti postavil na stranski tir. Umazane naloge v podjetju (odstranjevanje motečih) daje izvrševati sodelavcem, pri čemer najraje izbira člane SKD, ki jih skuša s tem kompromitirati. V domačem kraju si je hišo ogradil in opremil z varnostnimi napravami, med ljudmi je osovražen.

   
 
Vir podatkov: četrta, skrajšana inačica seznama Mafijskega lobija (ML4SV.DOC), ki vlada Sloveniji

 

This page hosted by Get your own Free Home Page