Du er besøkende nummer siden jeg starter denne telleren 22. mai 1997

bildet viser canadagås som ofte er å se i deltaet

Dokkadeltaet (kart) finner du i nordenden av Randsfjorden. Det er her elva Dokka/Etna munner ut i fjorden. Deltaet som ligger i Nordre og Søndre Land kommuner er et våtmarksområde på 3.7 kvadratkilometer som ble regulert til naturreservat 12. oktober 1990. Fram til midt i 1960-årene ble dette området brukt som jordbruksareale. At det har vært jordbruksaktiviteter er det mulig å se den dag i dag. Lands Museum har restauret Pisøylåven, som står på Pisøya, midt i deltaet.

Deltaet har utallige kanaler og grøfter som er et yndet skulested for fisk. På vårparten trekker gjedda inn i dette gresset for å gyte, og da er det mulig for selv de mest utålmodige å hale i land ei gjedde på opp mot ti kilo. I august trekker ørreten oppover elva, og da er det mulig å få ørreter av den samme størrelse på kroken.

Deltaet blir ofte hjemsøkt av fugletittere fra både fjern og nær. Disse har sin høysesong under fugletrekkene både vår og høst For å hindre at disse skal forstyrre fuglene har det blitt reist et tårn ved Land Sag på Odnes. Her er det flott utsikt over hele deltaet.Tårnet står åpent for de som måtte ønske å ta en tur.

Etter at deltaet ble vernet ble det innført en rekke bestemmelser om hvilke inngrep som skulle forbys. Men etter noen år har fylket funnet ut at det vil komme til å gro helt igjen dersom det ikke blir brukt som da det gjorde tjeneste som landbruksareal. En skjødselsplan utarbeides nå for å hindre at nettopp dette skal skje. Tanken bak denne planen er å bruke de store arealene på en slik måte at de ikke gror igjen. Men under planarbeidet tas det særskilte hensyn slik at dette unike området ikke må lide på noen som helst måte.

En dagstur i Dokkadeltaet kan anbefales på det varmeste. Deltaet er lett tilgjengelig både fra østsiden langs Rv. 34 og vestsiden etter Rv. 245. Omlag sju kilometer sør for Dokka ligger Fjordheim. Dette er et perfekt utgangspunkt for en dag i deltaet. Enten du vil ligge på badeplassen å sole deg eller du vil leie en båt for å ta deg en tur i deltaet. Her er det gode parkeringsmuligheter. Og dersom det skulle være ønskelig å ta med båt finnes det er det ikke noe problem å rygge ut i vannet med en båthenger.

Fisking

I Dokkadeltaet finnes det en rekke fiskeslag. Ørret, gjedde, abbor, og sik er de mest vanlige. Her ternger du ikke fiskekort. Det eneste du trenger i tillegg til fisketrygden er en tillatelse fra grunneier. Kontakt til grunneiere kan formidles gjennom kobjorn.nilsen@salgsnett.no Jeg kan også formidle kontakt til personer som leier ut båt. De fleste grunneiere har ingen motforestillinger mot dette, men loven krever at tillatelse skal være innhentet før fiskingen tar til.

Jakt

Etter at Dokkadeltaet ble naturreservat er det ikke lenger tillatt å jakte i deltaet. Før fredningsbestemmelsene trådte i kraft var det hektisk aktivitet om våren under gjeddejakta, og om høsten etter and.

Er det spørsmål, kommentarer, enten om deltaet eller om disse sidene, skal du ikke være redd for å ta kontakt. Jeg er tilgjengelig på følgende måter: